Welzijn en gezondheid

Studieanalyse personen met een handicap in Brussel 23 april 2008

 
Op 23 april 2008 heeft VGC-Collegelid Brigitte Grouwels bevoegd voor Welzijn en Gezondheid een studieanalyse toegelicht m.b.t. de situatie van Personen met een Handicap in Brussel. In de vorige legislatuur investeerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ongeveer 1.453.000 euro. Dit was al een belangrijke inspanning. Sinds het begin van deze legislatuur werd er reeds 1.837.000 euro uitgetrokken voor investeringen in de sector Personen met een Handicap. Daarbovenop is tot aan het einde van deze legislatuur nog eens 925.000 euro extra voorzien in het investeringsplan. In het totaal zal op het einde van de legislatuur ongeveer 2.762.000 euro geïnvesteerd zijn in de sector. Naast de investeringssubsidies is er natuurlijk ook nog de ’gewone subsidiëring’ door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor organisaties die actief zijn in de sector. Sinds het begin van de legislatuur bedraagt dit 1.267.000 euro. Door deze subsidiëring werden 50 nieuwe plaatsen gecreëerd voor volwassen personen met een handicap en 40 plaatsen voor minderjarig personen met een handicap. Op het Brusselse werkveld wordt men geconfronteerd met een paradox. Enerzijds is er de vaststelling dat er te weinig voorzieningen en begeleidingsnormen zijn. Anderzijds worden de middelen die vanuit Vlaanderen worden toegezegd in het kader van het uitbreidingsbeleid niet volledig aangewend. Deze paradox werd onderzocht door een zogenaamde sectorfacilitator. Een belangrijke vaststelling is dat er nog onvoldoende zorgaanbod is in Brussel, zeker voor de volwassen personen met een handicap. Actueel zijn er binnen de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in Brussel 361 plaatsen voor minderjarigen en 222 plaatsen voor volwassenen. Omwille van het beperkte, specifieke Nederlandstalige aanbod in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn Brusselaars tot op heden in belangrijke mate aangewezen op voorzieningen in Vlaams-Brabant of andere Vlaamse Provincies. Lees meer
 
 

02/420 00 00: het meldpunt voor hulpverleners van jongeren in crisis in Brussel 17 april 2008

 
Op 17 april 2008 werd in aanwezigheid van Brussels staatssecretaris, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, Brigitte Grouwels en van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere op de studievoormiddag rond het thema ’Integrale Jeugdhulp. Opstart Hulpprogramma Crisis Brussel’ een telefonisch meldpunt opgestart voor huisartsen, politie, teleonthaal en hulpverleners die geconfronteerd worden met een acuut beleefde noodsituatie in de crisisjeugdhulpverlening. Soms zijn het tijdstip, de plaats of de omstandigheden van de crisis van die aard dat het voor de hulpverleners bijzonder moeilijk is om hulp te bieden. Precies in die situaties kunnen zij terecht op het telefonische meldpunt 02/420.00.00 en dit 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven. Het is de bedoeling dat er nà het telefonische rapport heel snel naar een oplossing wordt gezocht voor het acute probleem. Lees meer
 
 

Staatssecretaris Brigitte Grouwels en vrouwelijke kabinetsleden geven het voorbeeld met ’naaldhakkenloop’ 14 april 2008

 
Het Lokaal Gezondheidsoverleg Brussel (Logo) organiseert een ’Trappendag’ in het kader van de actie ’Slimme zet !’ voor gezonde voeding en beweging. In de actieve voedingsdriehoek is ook het luik lichaamsbeweging opgenomen. De basisboodschap is steeds dezelfde: ieder individu tussen 20 en 64 jaar zou op z’n minst dagelijks 30 minuten aan lichaamsbeweging moeten doen. Voor jongeren van 6 tot 20 jaar is dit minimaal 60 minuten per dag en voor personen van 65 en ouder is regelmatige lichaamsbeweging aan te raden. In het Brussels Gewest geeft 13% van de bevolking aan minstens 4 uur per week intensieve lichaamsbeweging te doen, 60% doet minder dan 4 uur per week aan lichaamsbeweging en 27% doet helemaal niet aan lichaamsbeweging. Ieder individu zou op z’n minst dagelijks 30 minuten moeten bewegen. Dit is jammer genoeg geen realiteit. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels over VGC-Actieplan ter bestrijding van armoede 14 maart 2008

 
Actieplan tegen armoede Op 14 maart 2008 werd in de Vlaamse Gemeenschapscommissie een resolutie gestemd om in de VGC- begroting middelen vrij te maken voor het actieplan ter bestrijding van armoede. VGC-collegelid Brigitte Grouwels, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, onderstreepte dat armoedebestrijding belangrijk is en ook zo moet blijven voor de VGC. Zij lichtte toe dat de VGC op dit punt trouwens vandaag al heel wat inspanningen verricht die zeker niet onderschat mogen worden. 20% van de middelen Het totale budget van de VGC voor Welzijn en Gezondheid voor 2008 bedraagt ongeveer 11 376 000 euro. Hiervan gaat ongeveer 2 233 000 euro naar initiatieven rond armoedebestrijding in Brussel of ongeveer 20% van de beschikbare middelen in dit beleidsdomein. Lees meer
 
 

Zorgzoeker 8 januari 2008

 
Nederlandstalige zorgverleners in Brussel op http://www.zorgzoeker.be Sinds 2005 werkt Pro Medicis Brussel in opdracht van Brussels VGC-collegelid Brigitte Grouwels en Vlaams minister van Brussel Bert Anciaux - en dit in samenwerking met de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad, de Brusselse huisartsen en Zorgnet - aan een zo volledig mogelijke databank van Nederlandskundige eerstelijnszorgverleners in Brussel. De databank is vanaf 8 januari 2008 voor het grote publiek toegankelijk via de website http://www.zorgzoeker.be en via het 1700-nummer Lees meer
 
 

Lerni: centrum voor kinderen met taal- leer- en ontwikkelingsstoornissen 18 oktober 2007

 
Op initiatief van Brigitte Grouwels (CD&V), richt vzw Terra Nova (een samenwerking tussen Ehsal en Sint-Jan) het Nederlandstalige multidisciplinair therapeutisch centrum Lerni op voor kinderen met taal-, leer- en ontwikkelingsstoornissen. Dit centrum zal worden gehuisvest in het Terra Nova-project in de Blekerijstraat 23-29, 1000 Brussel. De opening is voorzien in 2008. Lees meer
 
 

Grouwels wil ook in Brussel ’neutrale ontmoetingsruimte’ 14 februari 2007

 
Steeds meer kinderen ondervinden psychische letsels door problematische (vecht)scheiding van hun ouders. Brigitte Grouwels pleit voor een ’neutrale ontmoetingsruimte’ in Brussel, als middel om contact tussen kinderen en een van hun ouders in zo’n situatie toch mogelijk te houden. Lees meer
 
 

Stedenfondsprojecten: wel degelijk toekomstperspectieven 9 februari 2007

 
VGC-collegelid Brigitte Grouwels gaf vandaag in de VGC-Raad nadere toelichting over de toekomst van de Brusselse Stedenfondsprojecten. Het Stedenfonds loopt in Brussel – net als in alle Vlaamse steden – op 31 december 2007 af. Lees meer
 
 

Kleurrijk Brusselprijs 2006 voor Kif Kif 1 december 2006

 
Het intercultureel jongerenplatform Kif Kif heeft met zijn project Kleur de Kunst de Kleurrijk Brusselprijs 2006 in de wacht gesleept. De prijs werd uitgereikt door VGC-collegelid Brigitte Grouwels (CD&V). Lees meer
 
 

Oplossing voor subsidiëring vrije tijdsactiviteiten gehandicapten 15 juni 2006

 
Er is dan toch extra geld gevonden om de vrije tijdsactiviteiten van gehandicapten te kunnen blijven subsidiëren. Pascal Smet (sp.a) en Guy Vanhengel (VLD) waren op de valreep bereid financieel bij te springen. Brigitte Grouwels (CD&V), bevoegd voor welzijn, reageert verheugd. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Welzijn en gezondheid
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter