23 november 2017

Vanaf komend academiejaar extra voorzieningen voor buitenlandse studenten in Brussel

 

 

De Brusselse Regering zal vanaf volgend academiejaar bijkomende faciliteiten voorzien voor buitenlandse studenten in Brussel. Dat blijkt uit het antwoord van minister-president Rudi Vervoort op een recente parlementaire vraag van Brussels parlementslid Brigitte Grouwels.  Brigitte Grouwels stelde deze vraag na een alarmerend artikel op de nieuwssite Bruzz waarin werd beweerd dat ‘Brussel internationale studenten wegjaagt’.
 
 
De voorbije maanden voerde Perspective.Brussels op vraag van de Brusselse Regering een studie naar de noden van (buitenlandse) studenten in Brussel. Deze studie is sinds kort klaar.
 
Volgende aandachtspunten kwamen in de studie duidelijk naar voren:
- Het belang van goede communicatie naar studenten, ook in andere talen dan de officiële talen van het gewest.
- De informatie naar studenten toe mag niet enkel op een website (zoals study.brussels) worden aangeboden. Een echt fysiek onthaal- en informatieloket is eveneens nodig. 
- Er is nood aan extra studentendiensten en –voorzieningen. Bijvoorbeeld wat betreft sport, cultuur, feesten, duurzame voeding, begeleiding tijdens studieperiodes, studiehulp, mobiliteit en studentenjobs. 
- Er is behoefte aan een facilitator voor het studentenleven.
 
Het kabinet van de Brusselse minister-president bestudeert momenteel de conclusies uit deze studie. Bedoeling is om, na akkoord binnen de Brusselse Regering, maatregelen te nemen die al vanaf het komende academiejaar 2018-2019 in voege treden.
 
 
Brigitte Grouwels reageert alvast opgetogen op deze evolutie. “Ik ben blij dat de Regering de koe bij de hoorns heeft gevat. We moeten deze internationale studenten goed ontvangen en hen beschouwen als ambassadeurs van Brussel. Hun verhalen en getuigenissen over het (goede) leven in Brussel zijn immers bepalend voor het beeld dat wereldwijd leeft over Brussel.”
Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter