9 december 2013

Verkeerslichten met aftelsysteem geplaatst in de Wetstraat

 

Op vraag van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, heeft de administratie Brussel Mobiliteit vandaag op de oversteekplaatsen voor voetgangers in de Wetstraat verkeerslichten met een telsysteem geplaatst. Door naast de lichten een aftelsysteem te plaatsen, weten voetgangers exact hoelang ze nog moeten wachten of hoeveel tijd ze nog hebben om over te steken. Een eerdere test vlakbij het Noordstation toonde al dat het aantal voetgangers dat het rood negeerde meer dan halveerde, wat op zijn beurt een positieve impact had op de verkeersveiligheid.

Sinds medio 2011 vindt in de Volksstraat, een dwarsstraat van de Vooruitgangsstraat vlakbij het Noordstation, een proefproject plaats met een zogenaamd aftellicht. Het aantal voetgangers dat het rode verkeerslicht negeerde, daalde er sindsdien met meer dan de helft: van 34 procent naar 14 procent.

Na het succesvolle proefproject in de Volksstraat gaf minister Grouwels aan haar administratie Brussel Mobiliteit de opdracht om te onderzoeken op welke andere plaatsen er verkeerslichten met aftelsysteem geplaatst kunnen worden.

Dergelijke lichten kunnen enkel geplaatst worden aan kruispunten met een vaste cyclus. Kruispunten met een lichtbeïnvloeding voor het openbaar vervoer of lichten met een zogenaamde wachtstand komen dus niet in aanmerking. Bij dit laatste type van verkeerslichten blijft het groen voor auto’s, zolang een voetganger niet op een knop duwt.

De drukke Wetstraat bleek wel geschikt, aangezien de lichten er een vaste cyclus volgen. Er komen daarom aftellichten op de tien zebrapaden op de Wetstraat tussen Kunst-Wet en de Trierstraat en op de vier zebrapaden van het kruispunt van de Wetstraat met de Hertogstraat. 

Er is één uitzondering: de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers op de Wetstraat tussen de uitrit van de Wettunnel en de Trierstraat krijgt geen aftellichten, omdat het om een kruispunt met wachtstand gaat.

"Elke dag lopen vele duizenden Brusselaars en pendelaars in de Wetstraat", aldus minister Grouwels. "Het is belangrijk om hun verkeersveiligheid maximaal te waarborgen. Vandaar de keuze om deze ‘aftellichten’ er ook te plaatsen. Mijn administratie Brussel Mobiliteit maakt momenteel een inventaris van alle plaatsen waar deze aftellichten nog geplaatst kunnen worden."


Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter