28 november 2011

VGC-collegeleden Brigitte Grouwels en Bruno De Lille openen nieuwe vestiging IBO De Buiteling in Vorst

 

Op vrijdag 25 november hebben de VGC-collegeleden Brigitte Grouwels (CD&V) en Bruno De Lille (Groen!) in Vorst plechtig een nieuwe vestiging geopend van De Buiteling, een Initiatief voor buitenschoolse Opvang (IBO). Deze bijkomende vestigingsplaats situeert zich in gemeenschapscentrum Ten Weyngaert in Vorst. Deze nieuwe werking is reeds de derde vestigingsplaats van IBO De Buiteling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het telt 28 plaatsen (24 equivalent volle plaatsen). Dit brengt de totale capaciteit van IBO De Buiteling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 248 plaatsen (192 equivalent volle plaatsen). Het onderbrengen van buitenschoolse kinderopvang in een gemeenschapscentrum is eveneens een goed voorbeeld van bevoegdheidsoverschrijdende samenwerking binnen het VGC-college. Daarbij ligt de nadruk op de integratie van functies en de optimale benutting van gebouwen.

IBO De Buiteling kent, sinds de oprichting in 1998, een constante groei. Vijf jaar geleden werden de deelwerkingen in drie scholen gecentraliseerd in een eerste vestigingsplaats in hartje Brussel. In 2010 startte de vzw een tweede vestigingsplaats op in de nabijgelegen Cellebroers-site. Voor de derde vestigingsplaats in Vorst, die nu haar werking ontplooit, kreeg het IBO een principieel akkoord van Kind en Gezin voor een capaciteit van 28 plaatsen (24 equivalent volle plaatsen). Dat brengt de totale capaciteit van IBO De Buiteling op 248 plaatsen (192 equivalent volle plaatsen).

Vier scholen in de buurt

De nieuwe werking in Vorst staat vooral ten dienste van de kinderen uit de vier scholen uit de buurt: de Parkschool, De Wereldbrug, De Puzzel en Sint-Augustinus. Collegelid Grouwels, bevoegd voor kinderopvang, subsidieerde de opstart (voortraject). Nu de opvangactiviteiten bezig zijn, zal Kind en Gezin de verdere subsidiëring opnemen.

Brigitte Grouwels: “Tussen 2006 en 2020 zal het aantal geboorten in Brussel met 25 procent stijgen. Deze vergroening zorgt voor een capaciteitstekort in de scholen, maar ook in de kinderopvang. Binnen de VGC wil ik daarom de nodige prioriteit geven aan de opstart van nieuwe initiatieven en/of uitbreiding van bestaande voorzieningen. Ik besef ten volste dat dit geen gemakkelijke opdracht is en heb daarom veel respect voor initiatiefnemers die durven gaan voor hun droom: het organiseren van fijne en kwaliteitsvolle dagelijkse vrije tijd voor de kinderen van onze stad.”

Brede projecten

Dat een IBO wordt ondergebracht in een gemeenschapscentrum, is geen toeval. Binnen het VGC-college is het uitgangpunt immers om, in samenspraak met elkaar, dit soort “brede projecten” mogelijk te maken. Daarom ook worden er collegiaal, over de verschillende beleidsdomeinen heen, initiatieven ontwikkeld met het oog op meerwaarde. Een buitenschoolse opvang (welzijn) in een gemeenschapscentrum (cultuur), is daar een prachtig voorbeeld van.
Voor het gebruik van de infrastructuur werd een overeenkomst afgesloten tussen het IBO en de Entiteit Gemeenschapscentra van de VGC. Om deze IBO mogelijk te maken, investeerde de VGC bijna 54.000 euro in de verbouwing en inrichting van de lokalen in Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert, waarvan 45.000 euro voor rekening van Collegelid De Lille, bevoegd voor Jeugd.

Dit soort initiatieven toont duidelijk aan dat samenwerking over de beleidsdomeinen heen tot een meerwaarde kan leiden”, aldus De Lille. “In het belang van de gebruiker en de overheidsfinanciën moet een overheid zoveel mogelijk werken aan integratie van functies en de brede inzetbaarheid van gebouwen.”

Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter