7 juni 2013

VGC focust volop op rol beleidsregisseur kinderopvang

 

Brigitte Grouwels, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, heeft vandaag in de VGC-Raad meer toelichting gegeven bij de aanstaande hervorming van de dienst voor onthaalouders 'Spruitjes'. "Deze dienst zal vanaf 1 januari 2014 door een andere organisatie worden uitgebaat, maar de dienstverlening en de financiering blijven gewaarborgd", stelt minister Grouwels iedereen gerust. "Deze hervorming laat de VGC, de huidige organisator van 'Spruitjes', toe om zich helemaal te focussen op zijn rol van lokaal beleidsregisseur. Het spreekt voor zich dat kinderopvang een kerntaak van de overheid is en blijft, maar de specifieke organisatie van diensten voor kinderopvang behoort toe aan het maatschappelijke middenveld."

'Spruitjes' is een van de 3 diensten voor onthaalouders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast 'Spruitjes' is er ook nog een dienst voor onthaalouders van vzw Kinderopvang KAV en vzw Solidariteit voor het Gezin.

De VGC richtte 'Spruitjes' op in 1991 door de noodzaak van een georganiseerd netwerk van onthaalouders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een gebrek aan externe initiatiefnemers om deze dienst op zich te nemen. De dienst is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Kind & Gezin en heeft een capaciteit van 34 kindplaatsen.

Het VGC-College heeft recent de bestaande 3 diensten voor onthaalouders geëvalueerd. "Wat betreft ‘Spruitjes’ kwam het College tot de eenduidige conclusie dat het zelf organiseren van een dienst voor kinderopvang, in de geest van het subsidiariteitsbeginsel, geen kerntaak van de overheid is", aldus VGC-Collegelid Brigitte Grouwels. "Kerntaak van de VGC op het vlak van kinderopvang is de beleidsregierol op zich nemen, met name het middenveld stimuleren en ondersteunen. De VGC kan dan niet gelijktijdig rechter en partij zijn. Uit een vergelijking blijkt overigens nog dat een dienst organiseren voor de VGC duurder is dan voor het vrije initiatief. Het VGC-College heeft daarom op 8 mei 2013 beslist om ‘Spruitjes’ vanaf 1 januari 2014 over te dragen aan een ander organiserend bestuur. De procedure hiervoor wordt verder uitgewerkt, zodat op korte termijn een beslissing genomen kan worden. Maar het is nu al duidelijk dat de dienstverlening en de financiering gewaarborgd blijven."

Geen tovermiddel

De praktijk leert trouwens dat diensten voor onthaalouders een moeilijke werkvorm zijn  in Brussel. De bestaande initiatieven geven zelf aan dat het moeilijk is om geschikte kandidaat-onthaalouders te vinden, omwille van het feit dat de woningen weinig of niet geschikt zijn én vanwege de te beperkte kennis van het Nederlands van de kandidaat-onthaalouders.

"Onthaalouders zijn en blijven belangrijk, maar vormen helaas geen tovermiddel om het capaciteitstekort in Brussel op te vangen", besluit Brigitte Grouwels.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter