3 april 2014

Wegenwachters ten dienste van uw mobiliteit

 

Het Mobiliteitscentrum (Brussel Mobiliteit) beheert voortdurend en in real time (7/7, 24/24) de verplaatsingsstromen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het versterkt zich vandaag met een nieuwe dienst die het mogelijk maakt de verkeersinformatie voor de bevolking te verbeteren: wegenwachters die op een scooter door Brussel rijden en alle problemen met het wegennet in kaart brengen.

Het Mobiliteitscentrum bewaakt het gewestelijk wegennet, gedeeltelijk, met 400 camera’s. Het beschikt ook over andere middelen zoals telsystemen, systemen voor de detectie van brand of vervuiling… Deze systemen dekken hoofdzakelijk de tunnels van het gewest (erg gevoelige installaties voor de veiligheid van de weggebruikers).

Voor de rest van het wegennet wordt informatie verkregen via controleurs van bouwplaatsen of van partners (politiezones, MIVB). Het is precies dit aspect dat het mobiliteitscentrum verder wenst uit te bouwen: de wegenwachters op de motor vormen de ogen van het mobiliteitscentrum op het gedeelte van het wegennet dat niet gedekt wordt door videobewakingssystemen.

"Ik steun dit project voor de volle 100%", voegt Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels daaraan toe. "Dankzij de informatie die deze wegenwachters inzamelen kan Brussel Mobiliteit verkeersinformatie van nog grotere kwaliteit verstrekken. Dit is uiterst belangrijk gezien het grote aantal evenementen dat verkeershinder veroorzaakt in de Europese hoofdstad die Brussel is."

 

Hoe werkt de nieuwe wegenwachtersdienst?

De wegenwachters hebben als taak rond te rijden op het wegennet (volgens verschillende vooraf bepaalde routes) om evenementen die gevolgen hebben voor het verkeer (ongeval, bouwplaats, betoging…) en problemen met technische installaties op te sporen. Ze brengen onmiddellijk de verkeersoperator van de permanentie op de hoogte en geven ook informatie over de vlotheid van het verkeer, de eventuele wachttijden, onverwachte hinder aan werkzaamheden…

“Wanneer ik een probleem vaststel, zet ik mijn scooter aan de kant van de weg en bel ik onmiddellijk met de operator van het Mobiliteitscentrum. Ik geef informatie over de precieze locatie van het incident, de ernst en de gevolgen voor het verkeer. We spreken samen af welke wegen in het oog gehouden moeten worden en wanneer ik nieuwe informatie moet geven en dit afhankelijk van de evolutie van het incident. Wanneer het incident achter de rug is, voer ik dit in en verstuur ik de informatie via mijn smartphone,” licht wegenwachter Najim Ghandour toe.

 

Elke werkdag worden twee diensten georganiseerd:

- de ochtendspits: van 6u30 tot 10u30

- de avondspits: van 15u30 tot 19u30

 

De op het terrein ingezamelde informatie zal leiden tot betere verkeersinformatie voor de media en de weggebruikers die verspreid wordt via

- de verkeersbulletins

- de website www.brusselmobiliteit.be

Een snellere oplossing van technische incidenten door de onderhoudsdiensten wordt hierdoor ook mogelijk.

De externe leverancier Be-Mobile werd via een overheidsopdracht aangeduid en stelt de wegenwachters ter beschikking van Brussel Mobiliteit.

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter