2 mei 2012

Wij blijven de situatie van dichtbij opvolgen

 

GGC-Collegeleden Grouwels en Huytebroeck over ARCADIA, het rust- en verzorgingstehuis het Molenbeekse OCMW

De ministers voor bijstand aan personen van de GGC, Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, volgen sinds meerdere maanden de situatie in het OCMW-rusthuis Arcadia in Molenbeek op de voet. Het rusthuis in kwestie kwam onlangs negatief in het nieuws naar aanleiding van het overlijden van meerdere bewoners.

Wij blijven de situatie van dichtbij volgen”, stellen de GGC-Collegeleden Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck eensluitend. “Sinds november hebben er op onze vraag verschillende inspecties plaatsgehad. Wanneer er tekortkomingen worden vastgesteld, worden deze onmiddellijk meegedeeld aan het OCMW, zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden. Tot vandaag hebben we geen klachten ontvangen. De dokters of andere medewerkers die getuigen zouden zijn van problemen inzake de organisatie van het rusthuis, kunnen zowel bij onze kabinetten, als bij de betrokken administraties terecht met hun klachten.  De laatste inspectierapporten die dateren van de maand maart wijzen niet op grote tekortkomingen. We hebben niettemin besloten om, gezien de recente ernstige beschuldigingen van de dokters, een nieuwe inspectieronde te vragen. Die zal nog deze week plaatshebben. Bovendien zullen we in een brief aan het OCMW van Molenbeek vragen wat haar planning is in verband met de organisatie en de timing van de verhuizingen naar aanleiding van de sluiting van een vleugel van het rusthuis. Tot slot organiseren wij volgende week een vergadering tussen onze kabinetten, de directie van het rusthuis en de voorzitter van het OCMW om de toestand te evalueren. Ook de kabinetten van de ministers voor gezondheid en de inspectie van de administratie van de GGC zullen hierbij betrokken worden.”
 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter