18 januari 2012

Wijkcontracten 2011-2015: Nederlandstalige initiatieven kunnen rekenen op 2,6 miljoen euro

 

De Brusselse regering besliste onlangs om meer dan 2,6 miljoen euro vrij te maken voor 12 Nederlandstalige initiatieven in het kader van de duurzame wijkcontracten voor de periode 2011-2015. Duurzame wijkcontracten zijn bedoeld om stadsvernieuwing verder te promoten. Concreet gaf de ministerraad haar goedkeuring aan initiatieven voor 4 kansarme wijken (Scheut in Anderlecht, Bloemenhof in Brussel-Stad, Historisch Koekelberg in Koekelberg, Wijnheuvelen-Josaphat in Schaarbeek).

Als coördinerend VGC-Collegelid is minister Brigitte Grouwels erg opgetogen met deze beslissing. "Er gaat een recordbedrag van zo’n 2,6 miljoen euro naar in totaal 12 Nederlandstalige initiatieven", stelt ze. "Dit is bijna het dubbele van de 1,4 miljoen euro, die vorig jaar nog werd uitgetrokken voor 8 Nederlandstalige initiatieven.”

Het Collegelid is ervan overtuigd dat de middelen in het kader van de duurzame wijkcontracten nuttig worden besteed. Brigitte Grouwels: “Meer nog dan andere deelgebieden in ons land wordt Brussel immers geconfronteerd met een vergroening, een verkleuring en een verarming van de bevolking. Dit stelt Brussel voor bijzondere uitdagingen. Daarom steun ik initiatieven die nieuwe toekomstperspectieven geven aan de Brusselaar. Dat geldt ook voor de initiatieven binnen de duurzame wijkcontracten die aanknopen bij de gemeenschapsbevoegdheden. De Nederlandstalige inhaalbeweging op dit vlak kan ik vanzelfsprekend alleen maar toejuichen."

Kinderdagverblijf Scheutje

Dankzij deze beslissing kan ook kinderdagverblijf Scheutje uitbreiden. “In het kader van het duurzaam wijkcontract Scheut draagt de Brusselse regering voor 500.000 euro bij aan de nieuwbouw van het bestaande kinderdagverblijf Scheutje”, legt VGC-Collegelid Brigitte Grouwels uit. “Hierdoor zal Scheutje in de toekomst 56 in plaats van 33 kinderen kunnen opvangen. Het gemeentebestuur had op de valreep beslist om dit project te laten vallen voor de inrichting van een gebouw voor een nog op te richten gemeentelijk kinderdagverblijf. De VGC had bezwaar aangetekend tegen die beslissing, en krijgt nu gelijk van de Brusselse regering, dat het oorspronkelijk project heropvist. In dit dossier ben ik Walter Vandenbossche trouwens erg dankbaar. In de gemeenteraad van Anderlecht en in de VGC-Raad is hij steeds blijven ijveren om kinderdagverblijf Scheutje een toekomst te geven.”

Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter