20 maart 2014

Winteropvang in Brussel : geen enkel gezin blijft op straat

 

Op voorstel van Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, beiden GGC-Collegelid belast met bijstand aan personen, heeft het Verenigd College van de GGC vandaag beslist om de opvang te verlengen van de meest kwetsbare gezinnen die zich momenteel in de Winteropvang bevinden. Deze opvang, begeleiding en oriëntering duurt 3 maanden (van 1 april tot 30 juni), maar zal tijdens deze periode progressief worden afgebouwd. Deze steunmaatregel van de GGC is specifiek bedoeld voor 56 geïdentificeerde kwetsbare gezinnen uit de Winteropvang, bestaande uit in totaal 189 personen.

Het Verenigde College besliste vandaag  dat:

  • De Winteropvang wordt, zoals gepland, afgesloten op 31 maart 2014.
  • De vzw Samusocial wordt belast om gedurende 3 maanden (van 1 april tot 30 juni) in te staan voor de opvang, begeleiding en oriëntering van 56 kwetsbare gezinnen die zich momenteel al in de Winteropvang bevinden. Het betreft zowel nacht, maar ook dagopvang.  Hoofddoel van deze dagopvang is de structurele rehabilitatie van daklozen.  Een duidelijker profiel van deze mensen dient bepaald te worden, zodat ze beter toegeleid kunnen worden naar de geschikte diensten.
  • Het dagopvangproject ‘Winter 86.400’ wordt gedurende 1 maand (april) voortgezet, ter ondersteuning van de omkadering die door de Samusocial wordt geleverd. Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende organisaties actief op het vlak van hulp aan thuislozen in Brussel.
  • Deze maatregelen worden gefinancierd met het extra budget dat het Verenigd College van de GGC op 30 januari 2014 al vrijmaakte voor de organisatie van de Winteropvang 2013-2014. De kostprijs ervan bedraagt zo’n 400.000 euro.


"We willen ook de meest kwetsbare daklozen helpen dankzij structurele oplossingen"
, lichten de Collegeleden Grouwels en Huytebroeck deze beslissing toe. "Daarom blijven we deze mensen uiterlijk  tot het einde van het schooljaar begeleiden. We zullen deze extra tijd gebruiken om naar structurele oplossingen op de langere termijn te zoeken."  

Naast de hierboven voorgestelde oplossingen, verklaren de ministers Grouwels en Huytebroeck zich ook principieel akkoord om over te gaan tot een structurele verhoging, gedurende het ganse jaar in de gehele  sector, van het aantal plaatsen voor daklozen in Brussel. Deze plaatsen dienen betrekking te hebben op sociale urgentie (Samusocial, Ariane, enzovoort), maar ook vooral het werk, op langere termijn, van sociale integratie (opvangtehuizen, begeleid wonen,…). Het volgende regeerakkoord dient de concrete bepalingen hiervan vast te leggen.

De voorziening van nieuwe plaatsen dient globaal overwogen te worden op het volledige grondgebied van het Brussels Gewest, in een kader dat onderhandeld wordt met de 19 OCMW’s van het Gewest en samen met de actoren actief in de bestrijding van de dakloosheid.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter