22 juni 2005

Zorgverzekering in Brussel

 

Van 1 oktober 2005 tot en met 30 april 2006 geeft de Vlaamse overheid mensen de kans om zich in orde te stellen met de Vlaamse zorgverzekering, zonder dat ze hiervoor gestraft worden met een lange wachttijd.

Concreet betekent dit, zodra de wijzigingen juridisch rond zijn, dat wie zich bij de Vlaamse zorgverzekering aansloot vóór 30 juni 2003 maar nadien zijn betaling(en) staakte weer in orde is zodra hij de nog verschuldigde bijdragen betaalt. In Brussel zou dit om vijf à zeven duizend mensen gaan die voor regularisatie in aanmerking kunnen komen.

wachttijd

Wie zich nà 30 juni 2003 aansloot of nu pas aansluit behoudt wel nog een wachttijd (3 jaar voor wie zich in 2004 aansloot en 5 jaar voor wie zich in 2005 aansloot). Pas nà deze periode kan men een uitkering aanvragen. Ook voor deze categorie van mensen valt echter de bijkomende sanctie van 4 maanden schorsing van uitkering per niet correct aangesloten jaar weg. Wie zich pas in 2006 aansluit, zal worden geconfrontreerd met een wachtijd van 10 jaar.

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om te kunnen genieten van de voordelen van deze regularisatiemaatregelen zullen VGC-collegelid Brigitte Grouwels, bevoegd voor welzijn en gezondheid, en Vlaams minister van welzijn Inge Vervotte een informatiecampagne voeren. Deze campagne wil de Brusselaars er toe aansporen alsnog aan te sluiten bij het systeem van de Vlaamse zorgverzekering om aldus te ontsnappen aan de lange wachttijd van 10 jaar die vanaf 2006 zal gelden voor diegenen die dan nog niet zijn aangesloten. De campagne zal in nauw overleg met de zorgkassen, welzijns- en gezondheidsorganisaties en met de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad worden uitgewerkt.

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter